" „კომპანია „In-Dan“ ძვირფასმერქნიანი ხეებისგან ელიტური სასახლეებისა და სარკოფაგების უმსხვილესი მწარმოებელია დსთ-ში“"

„In-Dan“ ექსკლუზიური პროდუქცია წარმოადგენს სრულყოფილად შესრულებული ელიტური სარკოფაგების ნატიფ და დახვეწილ კოლექციას. ეს უნიკალური შესაძლებლობაა, გამოხატოთ ყველაზე ღრმა გრძნობები მათ მიმართ, ვინც ძალიან ძვირფასი იყო თქვენთვის...

კომპანიის შესახებ

კომპანია „In-Dan“ ხის მერქნისგან ელიტური სასახლეებისა და სარკოფაგების უმსხვილესი მწარმოებელია დსთ-ში.
სარკოფაგების წარმოებისას ოსტატები – ძვირფას მერქანზე მომუშავე დურგლები საგულდაგულოდ შერჩეულ მერქანს იყენებენ.
მათი ოსტატობა, გამოცდილება და მასალის ხარისხი გარანტიაა იმისა, რომ „In-Dan“ ნებისმიერი სასახლე შედევრია.

პროდუქციის კატალოგი

„In-Dan“ პირველი კომპანიაა, რომელმაც დაიწყო ელიტური სასახლეებისა და სარკოფაგების წარმოება დსთ-ს ქვეყნებში. 17-წლიანი მდიდარი გამოცდილება და მაღალი პროფესიონალიზმი – ასეთია ჩვენი კომპანიის განმასხვავებელი ნიშნები. „In-Dan“ სავაჭრო მარკა მაღალი ხარისხისა და პრესტიჟის უცილობელი სინონიმია.

პარტნიორი გახდა

კომპანია ინდური ყოველმხრივ მიესალმება განვითარების პარტნიორული ურთიერთობები როგორც რიტუალი ბიურო და სარიტუალო აგენტები უკრაინაში, რუსეთში და სხვა ქვეყნებში ყოფილი დსთ-ში.

კომპანია „In-Dan“ ყოველნაირად მიესალმება პარტნიორული ურთიერთობების განვითარებას როგორც სარიტუალო ბიუროებთან, ასევე სარიტუალო აგენტებთან უკრაინაში, რუსეთში, იტალიაში, გერმანიაში, საქართველოში და დასავლეთისა და ევროპის სხვა ქვეყნებში. კომპანია „In-Dan“ თავის ყველა პარტნიორს აწვდის ხელსაწყოების სრულ ნაკრებს სარიტუალო ბიზნესის საწარმოებლად: